Do pobrania

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie »

I etap rekrutacji

• Załącznik nr 1 Elektroniczny formularz zgłoszeniowy »

II etap rekrutacji, dokumenty do wypełnienia, po otrzymaniu maila z prośbą o przesłanie dalszych dokumentów rekrutacyjnych

• Załącznik nr 2 Deklaracja przystąpienia do Projektu »

• Załącznik nr 8 Elektroniczna ankieta potrzeb szkoleniowych »

• Załącznik nr 9 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – o ile dotyczy, kopię dokumentu dostarcza Uczestnik/Uczestniczka

Oświadczenie o zakończeniu udziału w projekcie »